Mångfald och integration på Etiska Rådets seminarium

Idag höll Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd årsmöte. Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen, dels Karin Comstedt Webb chef för klimat och yttre miljö hos Heidelberg Cement, dels Kajsa Hessel vd hos Projektgaranti. Leif Stridh fortsätter som ordförande.

Årsmötet följdes av ett seminarium om mångfald och integration där Mats Hoffman, HR-chef på företaget Dipart berättade om deras arbete med mångfaldsfrågor och de erfarenheter man har fått och de utmaningar man har stött på sedan man började arbeta med frågorna – samt vilken affärsnytta det har gett företaget. Diparts framgångsfaktorer har varit att sätta upp konkreta mål för mångfaldsarbetet, att ta policydokument och liknande på allvar och låta dem vara levande i verksamheten samt att berätta historier och lyfta fram föredömen från verksamheten. Idag är Dipart ett företag där omkring 20 olika nationaliteter finns representerade.

Östersundshems vd Daniel Kindberg berättade om Innanförskapsakademin, ett projekt med det blygsamma målet att bli världsbäst på integration. Innanförskapsakademin involverar samarbetspartners som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mittuniversitet och förebygger utanförskap hos bland andra nyanlända och arbetssökande genom att hjälpa dem till bland annat jobb, boende och utbildning. 69 procent av de som Innanförskapsakademin arbetat med har fått jobb, något som är en vinst inte bara för dem utanför även för de medverkande aktörerna och samhället i stort.