Uncategorized

Ola Månsson – ny VD på Sveriges byggindustrier

Ola Månsson, sedan flera år ledamot i Etiska rådets styrelse, har utsetts till ny VD i Sveriges Byggindustrier (BI) efter Bo Antoni, som lämnar VD-posten efter årsskiftet.

”Ola har gått i frontlinjen inom områden som etik, samverkan och förändringsledning och det passar väl in när han nu ska leda arbetet mot branschens två stora prioriterade projekt; Ett modernt medarbetaravtal och En bransch utan svartarbete”, säger BI:s ordförande Leif Stridh.