Om Etiska Rådet

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar. Föreningens verksamhet sköts av styrelsen.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att

  • ansvara för att ta fram Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt att i övrigt sätta fokus på etiska frågor inom sektorn.
  • aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn,
  • samarbeta med organisationer som Transparency International (TI) – en internationell ideell organisation med syfte att motverka korruption.

Medlemskap

Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka för Föreningens målsättning och som förbinder sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift. För mer information om medlemskap kontakta Betti-Ann Pettersson, telefon 08-762 75 54.

Övriga frågor

Administratör: Betti-Ann Pettersson, entreprenadjurist, telefon 08-762 75 54.

Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är stiftad av:
Byggherrarna / Byggmaterialindustrierna / Installatörsföretagen / Svensk Ventilation / Svenska Teknik&DesignföretagenSveriges Byggindustrier