Etiska Rådets styrelse

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel
ordförande
+4670858 76 93

Kajsa Hessel är vd för Svensk Byggtjänst. Beteendevetare från Göteborgs universitet. Tidigare erfarenhet som ordförande för Byggcheferna, regionchef på Swecos installationssida och vd för Projektgaranti.