Etiska Rådets styrelse

Urban Månsson
Urban Månsson
ordförande
+46 706 29 04 08

Urban Månsson är vd på Svensk Byggtjänst sedan 2016 och var dessförinnan vd på Heléns Rör som ingår i tyska Benteler-koncernen. Urban är en erfaren företagsledare med tydligt fokus på marknadsföring och försäljning inom business-to-business. I sin roll som företagsledare har Urban erfarenhet och engagemang inom de etiska frågeställningarna och önskar bidra med ett praktiskt och konkret anslag i arbetet i Etiska rådet.

Maria Hernroth
Maria Hernroth
ledamot
+46 733 37 38 55

Maria Hernroth är hållbarhetschef i Peab, där hon arbetat sedan 2006 då hon fick uppdraget att starta Peabskolan, vilken hon fortfarande är styrelseordförande för. Maria ansvarar för likabehandlingsarbetet i Peab och har, utöver interna styrdokument, skapat och drivit interna utbildningsinsatser inom bl.a. jämställdhet, mångfald, likabehandling, kommunikation, pedagogik, handledarskap samt samverkan och förändringsarbete. Hittills har drygt 9000 medarbetare gått dessa utbildningar. Maria är även ordförande för Peab sponsringsråd och arbetar aktivt för etisk och jämställd sponsring.

Cecilia Berglin
Cecilia Berglin
ledamot
+46 8 452 79 31

Cecilia Berglin är statsvetare och arbetar på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon har lång erfarenhet av arbete som rör korruptionsbekämpning, fusk och oegentligheter inom välfärdssektorn samt demokrati och mänskliga rättigheter. Cecilia var aktiv i arbetet med att grunda Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption (ÖMK). Hon har tidigare arbetat på Justitiedepartementet.

Tore Styrman
Tore Styrman
ledamot

Tore Styrman är Energi- & VVS-ingenjör. Vd för medicinska gaser på Sandbäckens. Tidigare Projektchef och är tillika ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB där han från 2009 arbetat med framtagande av kalkyl och systemtänk för NKS projektet. Har dessförinnan haft olika chefsroller inom NVS sedan 2002.

Magnus Wallin
Magnus Wallin
ledamot
+46 766 277 810

Magnus Wallin är civilingenjör i maskinteknik från KTH. Magnus har nästan alltid jobbat i stora internationella företag som ABB, CRH och är idag sedan 2013 Sverigechef för Kingspan Insulation. Magnus har jobbat i byggbranschen sedan 2003. Till att börja med som VD för cellplasttillverkaren Thermisol. Han började karriären som produktionschef för närmare 30 år sedan, men har de senaste 20 åren jobbat med försäljning och ledarskap. Magnus är engagerad i frågor som handla energi-, miljö- och brand inom byggbranschen. Magnus har tidigare suttit i Etiska rådets styrelse vid omstarten 2009-2012.

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel
ledamot
+4670858 76 93

Kajsa Hessel är ordförande i branschföreningen Byggcheferna. Beteendevetare från Göteborgs universitet. Tidigare erfarenhet som kommersiell chef på Kerber, Sverigechef för Thomson Reuters samt headhunter inom sälj- och marknad.