Seminarier

Seminarietips: ÖMK ett år senare

Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn (ÖMK) lanserades den 9 december 2015 för att hjälpa anställda inom alla typer av seriösa verksamheter att göra rätt.

 

Fredagen den 24 mars 2017 får vi möjlighet att se resultatet av det arbete som bedrivits under året som gått. Vi får en möjlighet att diskutera hur ÖMK på bästa sätt kan implementeras inom våra offentliga verksamheter och byggindustrin.

Vidare ges också tankar och inspiration kring hur det är att arbeta med mutor och korruption och varför det kan gå snett!

Tomas Brytting, forskningsledare och professor i organisationsetik, inleder med att tala om den ”moraliska kompassen”.

Därefter paneldebatt om ÖMK med

  • Leif Walterum, kommunalråd (C), Skövde kommun
  • Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
  • Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
  • Alf Johansson, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption
  • Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier
  • Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen (STD)
  • Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance Officer, Telia Company, avslutar med några tankar och iakttagelser från verkliga livet.

Moderator: Gunnar Bäckström, Compliance officer, NCC

Vi ser fram emot en interaktiv diskussion där vi får möjlighet att inspireras till det viktiga arbetet med att förebygga risken att utsättas för mutor och korruption.

Tid: 10:00-11:30
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora hörsalen, plan 12
Kaffe serveras från 09:30.

Seminariet är kostnadsfritt. Din anmälan behöver vi mottaga senast torsdag 16 mars.

Anmäl dig här