Underlag för utbetalning av sammanträdesersättning avs