Media

”Visselblåsare” kan få skydd

FN har rekommenderat sina anslutna stater att lagstifta om ett skydd för s.k. visselblåsare. Det är också en fråga som drivs av Transparency international.

– Sådana strukturer är viktiga, säger Åsa Söderström Jerring, i en GP-intervju. Dels handlar det om att skydda visselblåsare, dels är det viktigt för att misstankar om oegentligheter snabbt ska tas på allvar på rätt nivå i organisationen. Läs artikeln